ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tanımları

1.1. ŞİRKET: ESHA KURULUŞ, KLİNİK, UZMAN VE BİREYSEL HİZMET lerin işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketi olan POLİKİNLİKSEPETİ Elektronik Haberleşme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ve aracı platformu

1.2. APP: Şirket tarafından geliştirilen polikliniksepeti.com internet adresine ait olan ve işleten Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından ve evde bakım 7/24 hizmeti veren firmalardan Randevu alma ile online görüşme aracı platformu

1.3. WEB: polikliniksepeti.com Şirket tarafından geliştirilmiş yazılım sayesinde Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından ve evde bakım (7/24) hizmeti veren firmalardan Randevu almak ve Online sağlık danışmanlığı hizmeti vermek için oluşturulmuş aracılık platformu

1.4. ESHA KURULUŞ: Evde sağlık hizmeti veren Tüzel kişiler, şirketler, kurum ve kuruluşlar HİZMET VEREN

1.5. UZMAN: Sağlık meslek mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan yani HİZMET VEREN diğer meslek mensupları TC kimlik doğrulaması yapılmış, diploma onayı Veri Tabanın dan doğrulanmış ve 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğine uygun gerçek kişiler yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişilerdir.

1.6. KLİNİK: Hastaların yatmadan veya ayakta çeşitli rahatsızlıklarını fiziki temas ile veya sözlü olarak doktora ifade ettikleri, ön tanılarının ya da ayakta tedavilerinin yapıldığı HİZMET VEREN özel sağlık kuruluşu

1.7. BİREYSEL HİZMETLİ: TC kimlik doğrulaması yapılmış Sertifikalı, Sertifikasız veya diplomalı Bakım HİZMET VEREN gerçek kişiler

1.8. ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI: Sağlık meslek mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları yani HİZMET VEREN TC kimlik doğrulaması yapılmış, diploma onayı Veri Tabanın dan doğrulanmış ve 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış yönetmeliğine uygun gerçek kişiler, yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişiler.

1.9. ÜYE: Site içerisinde TC kimlik doğrulaması yapılmış ESHA KURULUŞ, KLİNİK, UZMAN, ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI VE BİREYSEL HİZMET VEREN taraflardan ŞİRKET üzerinden kayıt olarak yahut kayıt olmadan ücretli, ücretsiz olarak hizmet alan ile almak isteyen gerçek kişi yani HİZMET ALAN

* Yukarıda belirtilen tüm tanımları yapılmış bundan sonra ayrı ayrı “ Taraf ‘’ ( Üye, Şirket, App, Web, Hizmet Veren, Hizmet Verenler ) birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Tüm TARAFLAR ın App da ve web  (www.polikliniksepeti.com ) da olmak üzere sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. App ve web in amacı sağlık hizmeti almak isteyen (“ÜYE”) Üyeler ile 1.5 maddesindeki kapsam dahilin de alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman, TC kimlik no sorgulaması yapılmış ve veri bankasından diploma onayı alınmış sağlık personellerinden (“UZMAN”), Evde sağlık hizmeti veren Vergi numarası, vergi nosu alınarak ticari olarak veri tabanından onayları alınmış Tüzel kişiler, şirketler, kurum ve kuruluşlar (“ESHA KURULUŞ”), Hastaların yatmadan veya ayakta çeşitli rahatsızlıklarını fiziki temas ile veya sözlü olarak doktora ifade ettikleri, ön tanılarının ya da ayakta tedavilerinin yapıldığı özel sağlık kuruluşlarından (“KLİNİK”) ve yine TC kimlik doğrulaması yapılmış Sertifikalı, Sertifikasız veya diplomalı Bakım hizmeti veren (“BİREYSEL HİZMETLİ”), Üyeler ile 1.8 maddesindeki kapsam dahilinde alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman, TC kimlik no sorgulaması yapılmış ve veri bankasından diploma onayı alınmış sağlık personelleri (“ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI”)  ile buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, App ve web de profilleri yer alan HİZMET VEREN lerin işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketidir. Şirket ile sağlık personeli arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

2.2. ŞİRKETİN GİZLİLİK POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU, KULLANIM ŞARTNAMESİ, AYDINLATMA METNİ ve ONAM FORMU dahil tüm protokoller bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Online Sağlık Danışmanı, Bireysel Hizmetlilerin yani HİZMET VERENLER in ve Üyelerin iş bu sözleşmeyi onaylaması ile GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANIM ŞARTNAMESİ, AYDINLTMA METNİ ve ONAM FORMU dahil tüm protokollere peşinen uymayı ve buna göre davranmayı kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

  1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. App ve Web de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte App ve Web ten e-posta, SMS ve her türlü bildirim almayı kabul eder.

3.2. Üyelik işlemi, Üye’nin kendi şifresini belirleyip Şirket App ve Web tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile, bildirdiği cep telefonuna bilgilendirme gönderilmek kaydı ile tamamlanmış olacaktır. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Ayrıca Üyenin Üye statüsü Kazanması için kayıt olma mecburiyetinin olmadığını App ve Web teki tüm hizmetlerden üyelik kaydı yapmadan sadece kimlik doğrulama sistemi üzerindeki kontrolden geçerek bu hizmetlerden yararlanacağını bu sözleşme ile bilecektir.

3.3. Şirket App ve Web te tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

3.4. Üye, App ve Web in kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifresi kendisi haricinde ikinci kişilere paylaşmamasını bilecek, bu bilgiler ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.5. Üye, App ve Web üzerinde oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerin kullanımına izin veremez. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

3.6. Üye, App ve Web de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile App ve Web ten zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile App ve Web in işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.7. Üye, hesabında yer alan App ve Web üzerine kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, App ve Web dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve App ve Web de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından App ve Web de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile App ve Web de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Şirket tarafından App ve Web den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin App ve Web den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.8. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve App ve Web i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla App ve Web üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki App ve Web dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri App’a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği App ve Web üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.9. Şirket, App ve Web te yer alan sağlık personeli profili ve App ve Web arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili sağlık personeli profili içeriklerini öğrenme amacıyla sağlık personeli profillerini görüntülemesine, App ve Web arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak HİZMET VERENLER in profillerine ulaşılmaya çalışılması,  HİZMET VERENLER in profillerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, App ve Web deki HİZMET VERENLER in profillerine link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. App ve Web veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. App ve Web veritabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.10. App ve Web in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin App ve Web üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

3.11. Üye App ve Web de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için App ve Web e erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.12. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e App ve Web de sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.13. Üyenin App ve Web üzerinden talep ettiği hizmetlere ilişkin personel seçimi ve değiştirme hakkı vardır.

3.14. Üyenin talep ettiği özel sağlık hizmeti ile ilgili bilgi alma hakkı ve sonrasında hizmetle ilgili aydınlatılmış onam formunu değerlendirme hakkı mevcuttur.

3.15. Üye hizmet almak istemesi durumunda HİZMET VERENLER in belirleyeceği Türk lirası tutar üzerinden hizmet bedelini ödedikten sonra hizmet alabilecektir. ÜYE, Bu görüşmelerin hiçbir şekilde ŞİRKET tarafından kaydı tutulmayacağını bu sözleşme ile bilir ve bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

3.16 Şirket, zaman zaman App ve Web üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde App ve Web üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar App ve Web üzerinden yayımlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.

3.17. Üye tarafından App ve Web sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. App ve Web de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin App ve Web üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

3.18. ÜYE satın aldığı hizmet için satın aldığı uzmandan emin olmadıkça hizmet alımını başlatmayacaktır. Bunla ilgili herhangi bir şüphe duyduğu takdir de hizmet almayacağını bununla alakalı ŞİRKET, WEP ve UYGULAMA üzerinden yine ŞİRKET e bildirim yapacağını bu sözleşmenin onaylanması ile bilecek ve hareket edecektir. Bu konu ile alakalı hizmet veren kişi ve kişilerden hizmet alma sorumluluğu ÜYE ye ait olduğunu ÜYE bilecektir. ŞİRKET WEP APP hukuken sorumlu tutulmayacaktır.

  1. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile App ve Web üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve App ve Web i yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler App ve Web’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, App ve Web in kullanılması ile HİZMET VERENLER ile Üyelerin güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

4.2. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. App ve Web in tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya App’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, App ve Web dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır HİZMET VERENLER in ile Üyelerin App ve Web in güvenliğini tehdit edebilecek, App ve Web e ait yazılımların çalışmasını veya HİZMET VERENLER in ile Üyelerin App ve Web den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, App ve Web e bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; App ve Web te yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; App ve Web in genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya App, Web, Şirket, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin birbirlerine zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; App ve Web in ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. HİZMET VERENLER in ve Üyeler tarafından App ve Web te sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. HİZMET VERENLER in ve Üyeler, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. App ve Web te toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca HİZMET VERENLER in ve Üyeler tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca bu sözleşmenin taraflarca onaylanmış olmasından itibaren Şirketin kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. App ve Web in kullanımına ilişkin riskler, HİZMET VERENLER e ve Üyelere aittir.

4.5. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

4.5. Şirket; HİZMET VERENLER ile Üye arasında sağlık hizmeti almak için yine HİZMET VERENLER İn  App ve  Web (www.polikliniksepeti.com) üzerinde belirlediği Uzmanlık ücreti üzerine ilaveten App ve Web (www.polikliniksepeti.com)  sağlayıcı hizmet bedeli ve faturalandırmada gerçekleşen resmi vergilendirmeleri ekleyerek HİZMET VERENLER in ücretini belirleme yetkisinin olduğunu, bu yetkisi doğrultusunda Şirketin uygun gördüğü herhangi bir zaman diliminde serbest piyasa enflasyon oranları ile değişen maliyetleri HİZMET VERENLER e bilgi vermeksizin makul oranlarda yansıtabileceğini ve güncelleme yapabileceğini bu sözleşme ile taraflara belirtmektedir.

  1. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

5.1.Üye’nin, App ve Web üzerinden sadece ÖZEL HASTANE, TIP MERKEZİ ve KLİNİKLERDEN Randevu alma hizmeti ücrete tabi olmayıp tamamıyla ücretsizdir. Bunun dışında ESHA ile ONLİNE DANIŞMAN sekmesinde bulunan HİZMET VERENLER in verecekleri hizmetler ücretli olacaktır.

5.2. Üye sadece Online görüşme için Uzman kişisinden APP ve Web üzerinden yine Uzman veya Uzmanın bağlı bulunduğu Esha Kuruluş ile Klinik’lerin belirleyeceği Türk lirası tutarını ödemek şartı ile online görüşme yaparak ta ( görüntülü görüşme )  hizmet alabilecektir. ÜYE, Bu görüşmelerin hiçbir şekilde ŞİRKET, App ve Web tarafından kaydı tutulmayacağını bu sözleşme ile bilir ve bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

5.3. Üye’nin talebi doğrultusunda Uzman kişisi ile App ve Web üzerindeki Şirket tarafından belirlenen ücretin ödenmesi ile HİZMET VERENLER in hizmetini almak için online görüşmenin yapması da dahil tüm ücretli hizmetlerin alınma durumunda Üye’nin ödediği tutar kadar yine Üye’ye Şirket tüm vergiler dahil tutar üzerinden fatura kesecektir.(i) Evde Sağlık Hizmeti alırken hizmeti veren kurum veya uzman kullanacağı tüm malzemelerin ücretlerini Şirketten bağımsız ve şirketin hiçbir sorumluluğu olmadan Üye ve Uzman arasında karşılıklı kabul süreci ile gerçekleşecektir. Uzmanın hizmet verirken kullanmış olduğu malzeme bedelleri Şirket tarafından alınmadığı gibi faturasını da Şirket kesmeyecektir. Hizmet karşılığı Üye hizmet verenden fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili sağlık personeli tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Şirket’ten talep edilemeyecektir.

5.4. Üye, HİZMET VERENLER in hizmetini almak için, Üyenin tahsilatın gerçekleştirileceği kredi kartı veya banka kartın bilgisini App ve Web e üye olsun olmasın kimlik doğrulamasından geçtikten sonra ilgili formda yer vereceği bu bilgiler işbu Sözleşme’nin 5.9. maddesinde belirtilen şekilde saklanacaktır.

5.5. Üye’nin, App ve Web üzerinden alacağı HİZMET VERENLER in hizmetini almak için Uzman ödemesi, Şirket’in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme ’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

5.6. Üye’ nin HİZMET VERENLER in hizmetine ilişkin hizmetlerin alımı ve Uzman ile Yapılmasını istediği online görüşme için Ödeme Kuruluşu ile Üye ve Uzman arasındaki ilişki Şirket’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk, ilgili Ödeme Kuruluşuna aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir

5.7. Üye’nin HİZMET VERENLER den hizmet alımı ve bu hizmete istinaden ödeme yapmak istemesi durumunda Ödeme Kuruluşu, Üye’nin hizmet talebini onaylamadan önce ödeme yapacağı kredi kartının, limit yeterliliğini sorgulama ve ilgili bedele blokaj koyma hakkına sahiptir.

5.8. Üye’ nin HİZMET VERENLER in hizmetine ilişkin hizmetlerin alımı ve Uzman ile Yapmasını istediği online görüşme Hizmetinin verilmesinin ardından Üye’nin kredi kartına yansıtılmış ücretin iadesi olmayacaktır. Şirket, sadece kendi inisiyatifinde olmak üzere, özel bir promosyon olması veya kendi hatasını düzeltme amacıyla ücret iade yapma hakkını saklı tutmaktadır.

5.9. İşbu maddede belirtilen şekilde ÜYE ile HİZMET VERENLER in hizmetini almak için ve Uzman ile Yapılmasını istediği online görüşme ücretlerini öderken Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle ŞİRKET nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in App ve Web  üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Ödeme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi Ödeme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.10 Üye ile HİZMET VERENLER in arasında gerçekleşmiş hizmet alım sürecindeki hizmet bedeli ve Şirketin kendi inisiyatifinde olarak belirlemiş olduğu sistem sağlayıcı hizmet ücreti ile tüm vergiler düşüldükten sonra Uzman veya Uzmanın bağlı bulunduğu Esha Kuruluş ile Kliniklerin hakkediş ücretleri, fatura kesmelerine müteakip 10 (on)  işgünü içerisinde, fatura kesmemeleri durumunda 10 (on) iş günü içerisinde Şirket’e beyan ve ibraz ettikleri banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

  1. Sağlık Hizmeti Alınmasına İlişkin Koşullar

6.1. Üye, ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, App ve Web üzerinden ücretsiz randevu alma hizmeti talebinde bulunabilir. Üyenin App ve Web üzerinde Ücretli Hizmet talebi ancak HİZMET VERENLER e ait olacaktı.

6.2. Üye’nin Sağlık hizmeti talebi, hizmet saatinden 2 saat öncesine kadar iptal edilebilmektedir. Hizmet talebi, randevu saatinden en az 2 saat önce iptal edilmesi halinde Üyenin App ve Web üzerinden ödemiş olduğu tutarı Şirketin 15 gün ( on beş ) tutma hakkı saklı kalmak şartı ile ilgili komisyon ve transfer ücretleri düşülerek geri ödeme iadesi yapılmaktadır.

 (i) Üyenin ücretli Hizmet talebi, randevu saatinden önceki 2 saat içinde iptal edilmesi halinde ise, sağlık hizmeti alınmasa bile, geri ödeme yapılamayacaktır. Bir haftadan uzun süreli bakımlarda, iade edilemeyecek bakım ücreti miktarının üst sınırı bir haftalık bakım ücreti miktarı kadardır. Örnek olarak, bir aylık bir bakım hizmeti, randevu saatinden 16 saat önce iptal edilmek istenmesi halinde sadece bir haftalık bakım hizmetine denk gelecek tutar iade edilmeyecektir. Ayrıca, randevu iptali, her randevu için ayrı ayrı işletilmektedir. Yani Üye alınmış tüm randevular üzerinde ayrı ayrı işlem yapacağını bu sözleşmenin onaylanmasına müteakip bilecektir. Anlaşmış olduğunuz sağlık personeli planlanan hizmeti veremeyecek olması ve söz konusu hususu makul bir süre önce Şirket’e bildirmesi halinde, Şirket planlanan hizmeti gerçekleştirmesi için App ve Web üzerinden başka bir Bakıcıyı görevlendirecektir.

6.3. Üyenin ücretli hizmet almak için randevu alırken ve randevu alımından sonra Üye ile HİZMET VERENLER den talep edeceği her seferindeki hizmet alımlarında ki sağlık hizmetinin fiyatlandırmasında malzeme ücreti hariç ulaşım ücreti, sağlık hizmetinin verilmesine ilişkin ücretler Üyenin ödeyeceği ücret dahilin de olacaktır. Örneğin; Üye değişik tarihler ve değişik saatlerde veyahut aynı tarihte ve aynı saatte farklı branşlarda hizmet alımları olabilir ve üye her alımda ekstradan malzeme ücreti hariç ve yol parası ve hizmet bedeli ödeyeceği fiyata dahil olacaktır.

(İ) Üye ile HİZMET VERENLER in hizmet esnasında kullanılacak malzemelerin kalite standardı Üye ile HİZMET VERENLER in arasında teklif, değerlendirme ve kabulü dahilindedir. Bu kapsamda Şirket yani  App ve Web üye ile sağlık hizmeti veren kişi veya kurum HİZMET VERENLER ler arasında kullanılacak malzemeler için aracılık yapmaz, girmez, müdahil olmaz ve hiçbir şekilde ticaretleşmiş bir avans, aracılık hizmeti adı altında hiçbir şekilde parasal kazanç sağlamaz. Tüm ticari ve hukuki sorumluluk Üye ile HİZMET VERENLER  arasında olacağını, Hiçbir şekilde Şirket App ve Web i bu kapsamda sorumlu tutamayacaklarını bu sözleşmenin onayı ile bilip kabul etmişlerdir. Bu konu kapsamında Üyelerin ve Üye ile HİZMET VERENLER in söz konusu (kendi aralarında hizmet esnasında ürün kalitesi, ücreti ve evraklarını) hususlarla ilgili Şirket’ten bir taleplerinin olmayacağını bu sözleşme ile kabul etmişlerdir.

 6.4. Üye sadece HİZMET VERENLER in APP ve Web üzerinden yine HİZMET VERENLER in belirleyeceği Türk lirası tutarın ve bu tutara ilaveten Şirketin kendi inisiyatifin de olarak belirleyeceği sistem sağlayıcılığı hizmet ücreti ile tüm vergileri ekleyerek belirlenen App ve web üzerindeki bu ücreti ödemek şartı ile online görüşme yaparak ta ( görüntülü görüşme )  hizmet alabilecektir. ÜYE, Bu görüşmelerin hiçbir şekilde ŞİRKET tarafından kaydı tutulmayacağını bu sözleşme ile bilir ve bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Şirket, App’a ve Web’e girilmesi, App ve Web’in ya da App ve Web’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. App ve Web’e ya da link verilen sitelere girilmesi ya da App’ ve Web’in kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.2. Şirket, App ve Web’de Üye ile HİZMET VERENLER  arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, HİZMET VERENLER in sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye, HİZMET VERENLER veya üçüncü kişilerin arasında olmuş ve oluşabilecek zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. Üye ile HİZMET VERENLER App ve Web’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olacak, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye ile HİZMET VERENLER e iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye ile HİZMET VERENLER in  App ve Web üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu, Şirketin araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Üye ile HİZMET VERENLER App ve Web’i kullanması, sağlık hizmeti talebinde bulunmayı, sağlık hizmeti almasını, ve hizmetin verilmesi ile ilgili ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye ile HİZMET VERENLER in üzerinde olacaktır. Üye ile HİZMET VERENLER in, almayı ve vermeyi planladığı sağlık hizmetlerine ilişkin Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın App ve Web’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. App ve Web kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.5. Üye ile HİZMET VERENLER in App ve Web’in işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. . Üye ile HİZMET VERENLER in, Şirket’in  App ve Web’e virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya  App ve Web den yahut  App ve Web’e bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

7.7. ÜYE hiçbir şekilde sistem üzerinden online, sesli veya mesajlaşarak kesinlikle HİZMET VERENLER’ den SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TEŞHİS İSTEYEMEZ. REÇETE TALEP EDEMEZ VE TEDAVİ İSTEYEMEZ. Bununla ilgili aksi çıkabilecek kusurlardan ŞİRKET’ in hiçbir sorumluluğu olmadığını ÜYE’ in bu sözleşmenin onayı ile kabul etmiş sayılır.

  1. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Online Sağlık Danışmanı ve Bireysel Hizmetli lerin yani HİZMET VERENLER in Hak ve Yükümlülükleri

8.1. App ve Web de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile HİZMET VERENLER in statüsü başlamaktadır. HİZMET VERENLER in statüsünün başlamasıyla birlikte App ve yahut Web den e-posta ve SMS almayı kabul eder.

8.2. HİZMET VERENLER in App ve Web sisteminin tamamıyla aracı kurum olduğunu bilerek yapmış olduğu kendi Üyelik başvuru işlemi yapıp şifresini de kendisi tarafından belirleyip, Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile, bildirdiği cep telefonuna yine şirket tarafından bilgilendirme gönderilmek kaydı ile tamamlanmış olacaktır. Bu kayıt işlemlerin HİZMET VERENLER in vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu anlamına gelmeyecek olup Şirket verilen bilgi ile belge arasında bilgilerin teyidini sağlayacaktır. HİZMET VERENLER in statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük ve sözleşmenin iligili 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ve 1.8 maddeler uyarısınca tüm kriterleri sağlaması ve App ve Web e girdiği ile yüklediği bilgi ve belgelerin bu ilgili maddelere uygun eşleşmesi ve App ve Web’e girdiği belgelerin sahte yahut gerçekliklerinin tüm hukuki sorumluluğu kendisinde olduğunu bu sözleşmenin kabulü ile taahhüt etmiş sayılmaktadır.

8.3.. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan HİZMET VERENLER in başvurularını App ve Web üzerinde reddedebilir veya HİZMET VERENLER in başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından HİZMET VERENLER in başvurusunun App ve Web üzerinde kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in HİZMET VERENLER i yahut HİZMET VERENLER in tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

8.4. HİZMET VERENLER in, App ve Web in kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. HİZMET VERENLER e ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat HİZMET VERENLER tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin HİZMET VERENLER in dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle HİZMET VERENLER in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran HİZMET VERENLER  sorumlu olacaktır.

8.5. HİZMET VERENLER, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile HİZMET VERENLER in üyelik profillerini App ve Web üzerinde hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. HİZMET VERENLER tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Kurum, HİZMET VERENLER in aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde HİZMET VERENLER in hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

8.6. HİZMET VERENLER in, App ve Web de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile App ve Web de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile App ve Web’in işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

8.7. HİZMET VERENLER in, hesabında yer alan veya App ve Web’e kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, App ve Web dahilin de diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve App ve Web de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere HİZMET VERENLER tarafından App Web de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile App’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler App’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle HİZMET VERENLER in App ve Web den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

8.8. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve App Web i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla App ve Web üzerinde işlem yapabilirler. HİZMET VERENLER in, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki App ve Web dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri App ve Web yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. HİZMET VERENLER in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği App ve Web üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.9. App ve Web in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk HİZMET VERENLER ine aittir. Şirket, HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile HİZMET VERENLER in Sözleşme ’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar HİZMET VERENLER ine rücu yani yansıtılacağını peşinen bu sözleşme ile kabul etmiştir.

8.10. HİZMET VERENLER in App ve Web de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için App ve Web e erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

8.11. HİZMET VERENLER tarafından herhangi bir şekilde  Şirket’e App ve Web in sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve HİZMET VERENLER in bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.12. HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinden talep ettiği hizmetlere ilişkin personel seçimi ve değiştirme hakkı vardır.

8.13. HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinden Şirketin Üyeler ile alakalı tüm bilgi doküman resim hasta hikayesi teşhis ve Şirketin kendilerine aktarılan iletişim ve kimlik bilgilerinin işlenmesi, depolanması ve saklanması ile ilgili KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU olan 6698 sayılı kanuna harfiyen uyacağını, bu konu ile alakalı iş bu sözleşme ile HİZMET VERENLER in tüm sorumluluğu üstleneceklerini peşinen kabul etmiş sayılır.

8.14. App ve Web in sağladığı aracılık hizmetinden dolayı; randevu alan kişinin bilgilerini hatalı girmesi, sağlanan hizmetin hatalı kullanılması, verilerin içeriklerinin kişi tarafından hatalı oluşturulmasından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

8.15. App ve Web tarafından randevu alan Üyenin tüm kimlik bilgileri HİZMET VERENLER ile paylaşıldıktan sonraki tüm depolama işlemleri, bilginin işlenip saklanması ile ilgili tüm hukuki sorumluluk HİZMET VERENLER in sorumluluğunda olduğunu bu sözleşme ile peşinen kabul etmiştir.

8.16. HİZMET VERENLER in, Üyeler ile iletişime geçtikten sonraki tüm sürece Şirket dahil olmayacağını tüm Taraflara bu sözleşme ile bildirmiş sayılmaktadır. HİZMET VERENLER in, Üyenin bakım, muayene ve müdahalelerine ilişkin hiçbir bilgiyi Şirket te dahil kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, Üyenin izni olmadan depolamayacağını, işleyemeyeceğini ve yayınlamayacağın iş bu sözleşme ile peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. HİZMET VERENLER in ise bunun ile ilgili yasal mevzuatlara ve sözleşmenin bu maddesine uymadığı takdirde Üyenin yasal yollar ile Şirket e ve yahut HİZMET VERENLER e açtığı tüm hukuki süreçten kaynaklanan ceza ve yaptırımların tek muhatabı ve sorumlusu HİZMET VERENLER in olacağını bununla ilgilide Şirket’e yansıyan tüm cezaların HİZMET VERENLER e rücu edileceğini yani yansıtılacağını bu sözleşmeyi onaylaması ile HİZMET VERENLER kabul ve taahhüt etmiştir.

8.17. Üyenin App ve Web ten randevu alırken HİZMET VERENLER in saat gün ve adres değişikliklerindeki aksamalardan kaynaklı tüm sorunlardan ( bunlardan kaynaklı randevu alamadıkları durumlarda ) tüm sorumluluk yine HİZMET VERENLER e ait olacaktır. Bunun ile ilgili Polikliniksepeti ltd. şti. firması sorumlu tutulmayacaktır.

8.18. . HİZMET VERENLER in App Web e yani Şirkete verdiği tüm bilgilerin tamamıyla doğru olacağını, yanlış veya geçersiz ,sahte belge vermeyeceklerini, verdikleri her kişisel ve eğitimsel bilgi ve belgenin  sadece ve sadece kendilerinin sorumluluğunda olduğunu, verilen bilgilerin ve dokümanların yasal mevzuatlara uygun olduğunu bilerek vereceklerini bununla ilgili Şirketin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Verilecek bilgi veya belgelerin yanlış, geçersiz ve sahte belge olduğu takdir de yanlış, geçersiz belgelerden kaynaklanan tüm yasal ceza ve yaptırımlardan kaynaklanan maddi zararlar HİZMET VERENLER e sorumluluğu dahilinde rücu edileceğini yani yansıtılacağını bu sözleşme ile HİZMET VERENLER kabul ve taahhüt etmiştir.

8.19. HİZMET VERENLER in, App ve Web üzerinde 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış yönetmeliğine uygun gerçek kişiler yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişiler olacağına ve bu kanunlara kesinlikle uyacaklarını ve buna uygun davranıp bilgi vereceklerini kabul ve taahhüt eder.

8.20. Sadece UZMAN ve ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI statüsünde bulunan kişi ve kişiler App ve Web üzerinden ÜYE ile online görüşme, ve hizmet verebilir.

8.21. Evde Sağlık Hizmeti verecek olan kişiler sözleşmede belirtilmiş olan 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 maddelerce açıklanmış kişi veya kurumlarca verilecektir.

8.22. Sözleşmenin 8.20, 8.21 ve 8.22 maddelerince belirlenen hizmetleri verecek olan HİZMET VERENLER in bu hizmetleri verebilmeleri ve Hizmet veren kayıt statüsünü kazanmaları için Şirket tarafından düzenleme hakkı saklı kalması kaydı ile belirlenen tarih ve ücretlerinin yine App ve Web üzerinden başvuru sırasında HİZMET VERENLER in ödemesi gerektiğini iş bu sözleşmenin onayı ile kabul etmişlerdir.

8.23. HİZMET VERENLER ile Üye arasında hizmete ilişkin hizmetlerin alımı ve Uzman ile Yapılmasını istediği online görüşme için Ödeme Kuruluşu ile HİZMET VERENLER ile Üye arasındaki ilişki Şirket’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk, ilgili Ödeme Kuruluşuna aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir

8.24. HİZMET VERENLER in, App ve Web üzerinden vereceği hizmet için Şirkete App ve Web üzerinden yapacağı ödemesi, Şirket’in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme ’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

8.25. HİZMET VERENLER in hizmetlerin verilmesi için ve Uzman ile Üyenin Yapılmasını istediği online görüşmesi için Şirkete App ve Web sistem sağlayıcılığı ücretini öderken (“Ödeme Kuruluşu”); HİZMET VEREN ödemesini onaylamadan yani çekimini yapmadan önce ödeme yapacağı kredi kartının ve banka kartının, limit yeterliliğini sorgulama ve ilgili bedele blokaj koyma hakkına sahiptir.

8.26. HİZMET VERENLER, Şirketin App ve Web sistemlerinden yararlanmak için HİZMET VERENLER in başvurularını ve sistem sağlayıcılığı ödemesini yaptıktan sonra kayıt işlemlerini 5 iş günü içerisinde onaylanacaktır. HİZMET VERENLER in 5 ( beş ) iş günü içerisinde vaz geçmeleri şartı ile ödedikleri ücreti komisyon ve transfer ücretleri hariç iade edilir kayıt işlemi onaylandıktan sonra ücret iadesi yapılmayacağını bu sözleşme ile kabul etmiştir.

8.27. HİZMET VERENLER in  hizmetini vermek için, Şirkete App ve Web hizmet sağlayıcılığı ücretini kredi kartı veya banka kartın bilgisini App ve Web e üye olurken kimlik doğrulamasından geçtikten sonra ilgili ödeme formuna gireceği kredi kartı ve banka kartı bilgileri işbu Sözleşme’nin 8.28. maddesinde belirtilen şekilde saklanacağını iş bu sözleşmenin onayı ile kabul etmiş sayılacaktır.

8.28. İşbu maddede belirtilen şekilde HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için Şirkete App ve Web hizmetleri için hizmet sağlayıcılığı ücretini ödemek için ilgili formda girmiş oldukları kredi kartı ve banka kartı bilgileri kesinlikle ŞİRKET nezdinde saklanmamaktadır. HİZMET VERENLER in hizmeti vermek App ve Web  üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Ödeme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili HİZMET VERENLER in hizmeti verecek taraflar bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için ödeme esnasında ilgili forma bilgisini girdiği kredi kartı ve banka kartı bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi Ödeme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. HİZMET VERENLER in, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

8.29. HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için Şirkete App ve Web hizmetleri için hizmet sağlayıcılığı ücreti belirlenmesi tamamıyla Şirketin yetkisinde ve tasarrufunda olacağını bunla ilgili taraflara herhangi bir bilgi tebliğ yapmaksızın yıllık veyahut aylık olacak şekilde düzenleme yapılacağını iş bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiştir. (i) Şirket tarafından; HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için Şirkete App ve Web hizmetleri için üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ödenen yıllık veya aylık sistem sağlayıcılığı bedeline karşılık ilgili ticaret mevzuatına ve vergi mevzuatına uygun fatura kesilecektir.

8.30. Sadece uzmanın vermiş olduğu online sağlık danışmanlığı hizmetinde görüşmeler tamamıyla online olacak şekilde Şirket tarafından App ve Web üzerinden yedekleme, kayıt veya saklama olmayacağını bu sözleşmenin onayı ile taraflar peşinen kabul etmişlerdir. (i) online görüşme ücretleri HİZMET VERENLER in belirleneceğini ayrıca belirlenen ve Üye tarafından ödenecek bu bedelin içerisinden Şirket sistem sağlayıcılığı bedeli ve tüm vergilerin kesilerek hizmetin alındığı ve bitirildiği tarihten itibaren 10 ( on )gün sonrasındaki 11. ( onbir ) gün  yine HİZMET VERENLER in verdikleri hesaplara yatırılacağını bu sözleşmenin onayı ile kabul etmiş sayılmaktadırlar. Verecekleri hizmetin bedeli Şirket tarafından Üyeye faturalandırılacaktır.

8.31. HİZMET VERENLER in evde sağlık hizmeti ücretlerini yine HİZMET VERENLER in belirleneceğini ayrıca belirlenen ve Üye tarafından ödenecek bu bedeli Şirketin hizmet tamamlanıncaya kadar askıda bekleteceğini taraflar bu sözleşme ile kabul edecektir. Bekletilen bu hizmet ücretini hizmetin tamamlanmasına müteakip ödeme sürecinin başlayacağını ve Şirketin sistem sağlayıcılığı bedeli ve tüm vergilerin kesilerek hizmetin alındığı ve bitirildiği tarihten itibaren 10 ( on )gün sonrasındaki 11. ( onbir ) gün olacak şekilde yine Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlilerince verilen hesaplara yatırılacağını bu sözleşmenin onayı ile kabul etmiş sayılmaktadırlar. Verecekleri hizmetin bedeli ( kullanılacak malzemelerin bedel ücreti hariç ) Şirket tarafından Üyeye faturalandırılacaktır.

8.32 HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinden kendi belirledikleri Üye ye hizmet sağlama ücretlerini Şirketin kesintilerden sonra tarafların hesap numaralarına yine Şirket tarafından yatırılan tutar kadar fatura keseceklerini kabul etmişlerdir. İlgili Taraflar verdikleri hizmete istinaden Şirkete Fatura kesmediği durumlarda vergisel yükümlülüklerini kabul ederek Şirket tarafından kesinti yolu ile hesaplanarak ilgili kurumlara beyan yolu ile yatırılmasını tarafların bu sözleşmeyi onaylamasına müteakip kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

8.33. HİZMET VERENLER, üyelere ve üyelerin satın aldıkları ve talep ettikleri hizmetler için kendi yerlerine başkalarını gönderemez, atayamaz, müdahale, ettiremez. Bununla ilgili HİZMET ALAN ile HİZMET VERENLER arasında çıkabilecek itilaflardan hukuken kayıtsız şartsız HİZMET VERENLER mesul ve sorumlu olacaktır. Platform şirket ve uygulamalar hukuken mesul tutulamayacak sorumlu gösterilemeyecektir. Bu sözleşmenin onayı ile taraflar bu maddeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

8.34 HİZMET VERENLER Üye ‘ye hiçbir şekilde sistem üzerinden online, sesli veya mesajlaşarak kesinlikle SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TEŞHİS KOYAMAZ. REÇETE YAZAMAZ VE TEDAVİ YAPAMAZ. Bununla ilgili aksi bir durumda ŞİRKET’ in hiçbir sorumluluğu olmadığını HİZMET VERENLER in bu sözleşmenin onayı ile kabul etmiş sayılır.

  1. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

  1. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

  1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

11.1. Şirket; işbu Sözleşme ile App ve Web de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin birbirleri hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin faaliyetlerinin ya da varsa App ve Web dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üyelik statüsüne son verebilir, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin üyelik statüsünü askıya alabilir.

11.2. HİZMET VERENLER in ve Üyelerin, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait App ve Web de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve Adana İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  

                                                                                                               HASTA /HASTA YAKINI HİZMET KABUL BEYANI
                                                                                                                               “HİZMET ONAM FORMU”

Bu onam formu Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen kişi yada hizmet alması istenen kişinin yakınlarına yönelik hazırlanmış bilgilendirme formudur. Formu dikkatlice okuyunuz ve sorularınız ya da anlamadığınız noktalar varsa bilgi almak için sağlık personelinizden lütfen yardım isteyiniz.
1. Hasta ile ilgili kişisel bilgilerin, sağlık durumu ile ilgili bilgilerin ve talep edilen hizmet ile ilgili bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu,
2. Sağlık hizmetleri kapsamında tanı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyona yönelik uygulamaların hastanın kendisi ve /veya hasta yakınlarının talebi ve rızası ile gerçekleştirildiğini,
3. Talep edilen sağlık hizmetinin uygulanmasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar ile ilgili bilgilendirildiğimi,
4. Evde talep ettiğim sağlık hizmetinin kendi hekimim tarafından sözlü veya yazılı olarak tarafıma order edildiğini, aksi takdirde tüm sorumluluğun tarafımda olduğunu,
5. Kişisel verilerim gizli kalmak kaydıyla yapılan işlemlerin istatistiksel arşivleme ve bilgi paylaşımı amacıyla 3. Kişiler tarafından kullanımına izin verdiğimi,
6. Komplikasyon gelişmesi durumunda 112 acil yardım birimi ile iletişime geçeceğimi,
7. Uygulanacak işlem için gerekli ortamı ve malzemeleri sağlayacağımı,
Bu bilgiler ışığında bana / yakınıma talep ettiğim bu tedavinin / işlemin uygulanmasını hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle kabul ettiğimi beyan ederim. Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım. Evde Sağlık Hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğim, başvuru, kabul süreci ile işleyiş hakkında bilgilendirildim. Verilecek 

 İŞ BU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM